Vaša prezentácia

Vaša prezentácia

Vytvorenie cenovej ponuky je prehľadné, rýchle a jednoduché. Systém pozná viacero možností zliav, či prirážok, cenovú ponuku riadi podľa nastavených obchodných podmienok zákazníka a ponúka k dispozícii viacero možností tlačových zostáv tak, aby ste vytvorili ponuku, ktorá je zároveň vašim marketingovým materiálom. Po pár dňoch od vytvorenia cenovej ponuky vás systém sám vyzve, aby ste nezabudli kontaktovať zákazníka.

Z cenovej ponuky je ďalej možné vytvoriť prijatú, či vydanú objednávku a vystavenú aj zálohovú faktúru. Evidencia zmlúv je rozšírením modulu prijatých objednávok. V objednávkach môžete sledovať aj stav jednotlivých položiek, hlavne pokiaľ sa jedná o plnenie v dlhšom časovom horizonte. Vidíte tak, ktorá položka je objednaná, ktorá je už u zákazníka, ktorá je na sklade a pod.


Každé podnikanie je jedinečné

Prispôsobenie na mieru. V dnešnej dobe sa už uniformita „nenosí“. Každému zákazníkovi vieme systém prispôsobiť podľa jeho špecifických podmienok a požiadaviek tak, aby čo najlepšie napomáhal plneniu jeho každodenných úloh a bol naozaj užitočný. Väčšina našich zákazníkov ráno, keď príde do práce spustí Offeris a potom ho používa celý deň, pretože je to pre nich hlavný zdroj informácii vo firme.

Späť