Modul Úlohy

Úlohy

Úlohy sú prepojené s celým systémom. V evidencii firiem vidíte všetky úlohy (minulé aj budúce), ktoré sa viažu na konkrétnu firmu, napr. je potrebné zatelefonovať pánovi XYZ. V produktoch môžete zadať úlohu zodpovednému pracovníkovi, že je potrebné preceniť produkt, zmeniť popis. V cenových ponukách si poznačíte kedy ste sa dohodli so zákazníkom na ďalšom kroku a pod.

Sumár všetkých úloh bez ohľadu na to, kde úloha vznikla sa nachádza v module Úlohy. Tu môžete vidieť nielen svoje úlohy ale aj úlohy určené vašim spolupracovníkom (ak na to máte príslušné prístupové práva). Využitie je napríklad v prípade, že jeden pracovník je na dovolenke a jeho úlohy bude počas jeho neprítomnosti riešiť jeho kolega.Moduly systému Offeris

Obchodný softvér Offeris slúži na zfektívnenie vášho pracovného času.

Firmy, osoby Firmy, osoby
evidencia zákazníkov, hromadný e-mail, tlač štítkov
Produkty Produkty
cenotvorba, precenenie, typy, príslušenstvo
Katalóg Katalóg
tvorba katalógov, export do PDF, web
Sklad Sklad
príjemky, výdajky, dodacie listy, stav na sklade
Cenové ponuky Cenové ponuky
rýchla tvorba cenových ponúk
Objednávky Objednávky
prijaté aj vydané objednávky, aj z cenovej ponuky
Faktúry Faktúry
zálohové aj ostré faktúry, sledovanie úhrad
Obchodné prípady Obchodné prípady
zložka, ktorá obsahuje všetko ku danému obchodu
Štatistiky Štatistiky
štatistiky ziskovosti, najlepší zákazníci
Úlohy Úlohy
telefonát, stretnutie, prehľad o úlohách