Modul Štatistiky

Štatistiky

Aby ste sa vedeli správne rozhodovať, potrebujete správne informácie. V Offerise sa rýchlo zorientujete v úspešných cenových ponukách, či objednávkach a vývoji faktúr za určité časové obdobie.

Okrem toho systém obsahuje aj grafické znázornenie dôvodu finálneho stavu cenových ponúk, to znamená, že vidíte, koľko ponúk ste vyhrali, pretože ste mali lepšiu cenu alebo lepšie služby ako konkurencia, alebo naopak, koľko ste ich kvôli cene prehrali. Kritéria si určujete sami.

Nemenej zaujímavou štatistikou môže byť aj zdroj kontaktu, ako sa ku vám zákazníci dostali. Môžete si tak vyhodnotiť, koľko zákazníkov je stálych, koľko prišlo vďaka odporučeniu iného vášho zákazníka, cez internet, vďaka tlačenej reklame a podobne.

Systém eviduje každú aktívnu operáciu, ktorú v ňom ktokoľvek vykoná. Výsledkom je prehľad, kde vidíte, čo ktorý používateľ v danom období so systémom robil, čo menil, čo vymazal a pod. Aktívna operácia je pridanie záznamu, úprava záznamu a vymazanie záznamu. Tieto údaje sú uchovávané po celú dobu používania systému, nestratíte ich ani za 10 rokov.Moduly systému Offeris

Obchodný softvér Offeris slúži na zfektívnenie vášho pracovného času.

Firmy, osoby Firmy, osoby
evidencia zákazníkov, hromadný e-mail, tlač štítkov
Produkty Produkty
cenotvorba, precenenie, typy, príslušenstvo
Katalóg Katalóg
tvorba katalógov, export do PDF, web
Sklad Sklad
príjemky, výdajky, dodacie listy, stav na sklade
Cenové ponuky Cenové ponuky
rýchla tvorba cenových ponúk
Objednávky Objednávky
prijaté aj vydané objednávky, aj z cenovej ponuky
Faktúry Faktúry
zálohové aj ostré faktúry, sledovanie úhrad
Obchodné prípady Obchodné prípady
zložka, ktorá obsahuje všetko ku danému obchodu
Štatistiky Štatistiky
štatistiky ziskovosti, najlepší zákazníci
Úlohy Úlohy
telefonát, stretnutie, prehľad o úlohách