Modul Sklad

Sklad

Modul Sklad slúži hlavne pre obchodníkov, aby vedeli, čo majú na sklade a tým pádom, pokiaľ je to možné tieto položky používali v cenových ponukách prioritne.

Systém eviduje ľubovoľný počet stredísk, čo umožňuje presnejšiu evidenciu skladových zásob a ich umiestnenie. Nájdete tu príjemky, prijaté dodacie listy, výdajky, vydané dodacie listy, medzi-strediskové prevody, stav na sklade a inventúru.Moduly systému Offeris

Obchodný softvér Offeris slúži na zfektívnenie vášho pracovného času.

Firmy, osoby Firmy, osoby
evidencia zákazníkov, hromadný e-mail, tlač štítkov
Produkty Produkty
cenotvorba, precenenie, typy, príslušenstvo
Katalóg Katalóg
tvorba katalógov, export do PDF, web
Sklad Sklad
príjemky, výdajky, dodacie listy, stav na sklade
Cenové ponuky Cenové ponuky
rýchla tvorba cenových ponúk
Objednávky Objednávky
prijaté aj vydané objednávky, aj z cenovej ponuky
Faktúry Faktúry
zálohové aj ostré faktúry, sledovanie úhrad
Obchodné prípady Obchodné prípady
zložka, ktorá obsahuje všetko ku danému obchodu
Štatistiky Štatistiky
štatistiky ziskovosti, najlepší zákazníci
Úlohy Úlohy
telefonát, stretnutie, prehľad o úlohách