Modul Produkty

Produkty

Vďaka prehľadnej správe produktov, ktoré ponúkate svojim zákazníkom vám odpadne jeden podstatný stres s neustále sa meniacimi cenníkmi a ich aktuálnosťou v počítačoch obchodníkov. V bežnej praxi ponúkate desiatky tisíc položiek, ak keď reálne sa z nich predávajú stovky, alebo tisíce. Ich preceňovanie je bez ohľadu na ich množstvo len otázka pár klikov.

Produkt obsahuje názov, model, objednávacie čísla, záruku, cenotvorbu a ďalšie podstatné základné údaje. Okrem toho však umožňuje prepojenie na materiálovú skupinu, ktorá rozšíri používateľom zadávané polia tak, aby vytváral určitý predpis, „štábnu kultúru“, pre danú skupinu produktov. Potom pokiaľ predávate napríklad stoly, formulár produktu bude okrem základných údajov rozšírený o údaje typu „počet nôh“, „farba“. Pokiaľ ale hneď ďalší produkt bude svietidlo, formulár sa rozšíri o údaje typu „príkon“, „svietivosť“ a pod. Do cenovej ponuky potom vstupujú tieto údaje formátované tak, aby si zákazník vedel ľahšie porovnať dva podobné produkty.

Produkt môže obsahovať aj typy a príslušenstvo. Predstavme si, že ponúkate dva veľmi podobné produkty, líšia sa iba niektorými vlastnosťami a cenou, napríklad iPhone biely a čierny. To sú typy jedného produktu. Príslušenstvo slúži hlavne pre obchodníka, aby vedel ponúknuť aj príslušenstvo ku produktu, ktorý zadáva do cenovej ponuky.

Keďže profesionálny vzhľad cenovej ponuky je pre vás dôležitý, je viac ako vhodné ku produktom priradiť aj obrázky. Tieto sa potom publikujú v cenových ponukách. Ku každému obrázku si viete nastaviť aj to, ku ktorým typom sa má zobrazovať.Moduly systému Offeris

Obchodný softvér Offeris slúži na zfektívnenie vášho pracovného času.

Firmy, osoby Firmy, osoby
evidencia zákazníkov, hromadný e-mail, tlač štítkov
Produkty Produkty
cenotvorba, precenenie, typy, príslušenstvo
Katalóg Katalóg
tvorba katalógov, export do PDF, web
Sklad Sklad
príjemky, výdajky, dodacie listy, stav na sklade
Cenové ponuky Cenové ponuky
rýchla tvorba cenových ponúk
Objednávky Objednávky
prijaté aj vydané objednávky, aj z cenovej ponuky
Faktúry Faktúry
zálohové aj ostré faktúry, sledovanie úhrad
Obchodné prípady Obchodné prípady
zložka, ktorá obsahuje všetko ku danému obchodu
Štatistiky Štatistiky
štatistiky ziskovosti, najlepší zákazníci
Úlohy Úlohy
telefonát, stretnutie, prehľad o úlohách