Modul Objednávky (prijaté, vydané)

Objednávky (prijaté, vydané)

Vytvorili ste cenovú ponuku a zákazník sa pre vašu ponuku rozhodol. V tom prípade si ľahko vytvoríte z cenovej ponuky prijatú objednávku, ktorá má slúžiť na potvrdenie zákazníkom. Môžete ju ešte upraviť, čiže nemusí presne zodpovedať cenovej ponuke, pretože zákazník sa rozhodol, že zoberie ešte o niečo viac, či menej.

Vydanú objednávku, t.j. objednávku, ktorú vy zasielate svojmu dodávateľovi môžete vytvoriť buď z cenovej ponuky alebo z položiek prijatej objednávky. Potom v prijatej objednávke uvidíte, ktoré položky ste už objednali a akou objednávkou a ktoré položky ešte čakajú na svoje objednanie, pokiaľ je potrebné.

Z prijatej objednávky môžete ľahko vytvoriť vydaný dodací list a naopak, z vydanej objednávky vytvoríte prijatý dodací list.

Ku prijatej objednávke ďalej môžete priradiť zmluvu, ktorú podpíšete s vašim zákazníkom. V systéme si vytvoríte šablóny zmlúv a potom pre konkrétny prípad iba upravíte špecifické podmienky, ktoré ste si dohodli so zákazníkom. Údaje do zmluvy sú automaticky natiahnuté z príslušnej objednávky.Moduly systému Offeris

Obchodný softvér Offeris slúži na zfektívnenie vášho pracovného času.

Firmy, osoby Firmy, osoby
evidencia zákazníkov, hromadný e-mail, tlač štítkov
Produkty Produkty
cenotvorba, precenenie, typy, príslušenstvo
Katalóg Katalóg
tvorba katalógov, export do PDF, web
Sklad Sklad
príjemky, výdajky, dodacie listy, stav na sklade
Cenové ponuky Cenové ponuky
rýchla tvorba cenových ponúk
Objednávky Objednávky
prijaté aj vydané objednávky, aj z cenovej ponuky
Faktúry Faktúry
zálohové aj ostré faktúry, sledovanie úhrad
Obchodné prípady Obchodné prípady
zložka, ktorá obsahuje všetko ku danému obchodu
Štatistiky Štatistiky
štatistiky ziskovosti, najlepší zákazníci
Úlohy Úlohy
telefonát, stretnutie, prehľad o úlohách