Modul Obchodné prípady

Obchodné prípady

Modul Obchodné prípady slúži na združenie všetkých informácií týkajúcich sa konkrétnych obchodných prípadov tak, aby ste mali prehľad napríklad v prípade, že pre jedného zákazníka vytvárate viacero cenových ponúk, objednávok a faktúr k rôznym projektom.

V obchodnom prípade si môžete evidovať aj rôzne neúčtovné príjmy a výdavky, prikladať si ku nim dokumenty a vytvárať úlohy pre seba, alebo svojich kolegov.

Takýto obchodný prípad si potom môžete vytlačiť pre evidenciu, alebo ako podklad na poradu vo firme.Moduly systému Offeris

Obchodný softvér Offeris slúži na zfektívnenie vášho pracovného času.

Firmy, osoby Firmy, osoby
evidencia zákazníkov, hromadný e-mail, tlač štítkov
Produkty Produkty
cenotvorba, precenenie, typy, príslušenstvo
Katalóg Katalóg
tvorba katalógov, export do PDF, web
Sklad Sklad
príjemky, výdajky, dodacie listy, stav na sklade
Cenové ponuky Cenové ponuky
rýchla tvorba cenových ponúk
Objednávky Objednávky
prijaté aj vydané objednávky, aj z cenovej ponuky
Faktúry Faktúry
zálohové aj ostré faktúry, sledovanie úhrad
Obchodné prípady Obchodné prípady
zložka, ktorá obsahuje všetko ku danému obchodu
Štatistiky Štatistiky
štatistiky ziskovosti, najlepší zákazníci
Úlohy Úlohy
telefonát, stretnutie, prehľad o úlohách