Prehľad vo firme

Aby ste sa vedeli správne rozhodovať, potrebujete správne informácie. V Offerise sa rýchlo zorientujete v úspešných cenových ponukách, či objednávkach a vývoji faktúr za určité časové obdobie.

Cenové ponuky profesionálne

Cenové ponuky sú základom celého informačného systému Offeris. Vytvoriť cenovú ponuku je naozaj rýchle, iba si vyberiete firmu a/alebo osobu, ktorej ponuku tvoríte a pridáte produkty.

Produkty a katalógy

V prípade, že vaša web stránka, či elektronický obchod dokáže importovať dáta, Offeris mu ich dokáže odoslať a tak nebudete musieť udržiavať dva nezávislé zoznamy produktov. Všetko môžete riadiť a spravovať priamo v Offerise.

Objednávky, faktúry

Vytvorili ste cenovú ponuku a zákazník sa pre vašu ponuku rozhodol. V tom prípade si ľahko vytvoríte z cenovej ponuky prijatú objednávku, ktorá má slúžiť na potvrdenie zákazníkom. Rovnako si môžete z cenovej ponuky alebo objednávky vytvoriť aj faktúru.

Moduly systému Offeris

Obchodný softvér Offeris slúži na zfektívnenie vášho pracovného času.

Firmy, osoby Firmy, osoby
evidencia zákazníkov, hromadný e-mail, tlač štítkov
Produkty Produkty
cenotvorba, precenenie, typy, príslušenstvo
Katalóg Katalóg
tvorba katalógov, export do PDF, web
Sklad Sklad
príjemky, výdajky, dodacie listy, stav na sklade
Cenové ponuky Cenové ponuky
rýchla tvorba cenových ponúk
Objednávky Objednávky
prijaté aj vydané objednávky, aj z cenovej ponuky
Faktúry Faktúry
zálohové aj ostré faktúry, sledovanie úhrad
Obchodné prípady Obchodné prípady
zložka, ktorá obsahuje všetko ku danému obchodu
Štatistiky Štatistiky
štatistiky ziskovosti, najlepší zákazníci
Úlohy Úlohy
telefonát, stretnutie, prehľad o úlohách