Modul Katalóg

Katalóg

Modul katalóg slúži primárne na rozčlenenie ponúkaných produktov do stromovej štruktúry tak, ako to poznáte z elektronických obchodov. Vytvorí sa tak prehľadný strom produktov, z ktorého obchodník ľahšie vyberie všetky položky, ktoré vloží do cenovej ponuky.

Katalóg toho však zvládne ešte viac. Umožňuje aj export do PDF, pričom uloží jednotlivé produkty tak, aby zaberali na stránke čo najmenej miesta na výšku. Tým pádom nemusíte samostatne vytvárať katalógy, či cenníky, jednoducho si ich iba vytlačíte z Offerisu.

V prípade, že vaša web stránka, či elektronický obchod dokáže importovať dáta, Offeris mu ich dokáže odoslať a tak nebudete musieť udržiavať dva nezávislé zoznamy produktov. Všetko môžete riadiť a spravovať priamo v Offerise.Moduly systému Offeris

Obchodný softvér Offeris slúži na zfektívnenie vášho pracovného času.

Firmy, osoby Firmy, osoby
evidencia zákazníkov, hromadný e-mail, tlač štítkov
Produkty Produkty
cenotvorba, precenenie, typy, príslušenstvo
Katalóg Katalóg
tvorba katalógov, export do PDF, web
Sklad Sklad
príjemky, výdajky, dodacie listy, stav na sklade
Cenové ponuky Cenové ponuky
rýchla tvorba cenových ponúk
Objednávky Objednávky
prijaté aj vydané objednávky, aj z cenovej ponuky
Faktúry Faktúry
zálohové aj ostré faktúry, sledovanie úhrad
Obchodné prípady Obchodné prípady
zložka, ktorá obsahuje všetko ku danému obchodu
Štatistiky Štatistiky
štatistiky ziskovosti, najlepší zákazníci
Úlohy Úlohy
telefonát, stretnutie, prehľad o úlohách