Modul Firmy, osoby

Firmy, osoby

Modul rieši správu vašich zákazníkov a dodávateľov. Vďaka širokým možnostiam filtrovania si môžete napríklad zobraziť zoznam typu: všetci zákazníci, ktorí sú architekti a stretol som ich na výstave Coneco. Takýto zoznam si potom môžete vytlačiť na lepiace štítky, alebo im môžete odoslať hromadný e-mail s aktuálnou ponukou.

Systém vás upozorní aj na meniny a narodeniny vašich obchodných partnerov. V obchode mnohokrát rozhodujú maličkosti, čo ale zaváži vždy, je osobný prístup. Preto máte možnosť evidovať aj všetky telefonické rozhovory, dohodnuté stretnutia, či zápisy zo stretnutí pri každej firme. Ku takýmto záznamom majú prístup všetci, ktorí majú príslušné prístupové práva, takže keď nabudúce pôjde váš obchodník na dovolenku, bez problémov ho zastúpi iný kolega.

Samozrejmosťou je aj možnosť zobraziť si informácie o všetkých cenových ponukách, objednávkach, faktúrach, či skladových pohyboch, ktoré sa viažu na daného obchodného partnera.Moduly systému Offeris

Obchodný softvér Offeris slúži na zfektívnenie vášho pracovného času.

Firmy, osoby Firmy, osoby
evidencia zákazníkov, hromadný e-mail, tlač štítkov
Produkty Produkty
cenotvorba, precenenie, typy, príslušenstvo
Katalóg Katalóg
tvorba katalógov, export do PDF, web
Sklad Sklad
príjemky, výdajky, dodacie listy, stav na sklade
Cenové ponuky Cenové ponuky
rýchla tvorba cenových ponúk
Objednávky Objednávky
prijaté aj vydané objednávky, aj z cenovej ponuky
Faktúry Faktúry
zálohové aj ostré faktúry, sledovanie úhrad
Obchodné prípady Obchodné prípady
zložka, ktorá obsahuje všetko ku danému obchodu
Štatistiky Štatistiky
štatistiky ziskovosti, najlepší zákazníci
Úlohy Úlohy
telefonát, stretnutie, prehľad o úlohách