Modul Faktúry (vystavené, zálohové, prijaté)

Faktúry (vystavené, zálohové, prijaté)

Logickým pokračovaním úspešnej prijatej objednávky (ale i cenovej ponuky) je vystavenie faktúry. Táto môže byť buď daňovým dokladom alebo to bude zálohová faktúra. Takúto faktúru potom môžete vytlačiť a/alebo priamo poslať zákazníkovi e-mailom.

Systém sleduje termíny splatností ako aj čiastkové úhrady, pričom vás upozorní na faktúry, ktoré sú už po splatnosti a koľko ešte zostáva uhradiť. Toto platí pre vystavené ako aj pre prijaté faktúry.

Na základe údajov z fakturácie si môžete pozrieť štatistiku zobrazujúcu tok financií vo vašej spoločnosti po mesiacoch, kvartáloch a rokoch. K dispozícii máte aj orientačný výpočet DPH (v prípade, že používate aj prijaté faktúry), výšku sumy, ktorú očakávate, že príde na váš účet, sumu, ktorá je po splatnosti a to isté aj naopak, t.j. výšku sumy, ktorú vy budete uhrádzať a koľko je z toho po splatnosti.

V štatistike ďalej nájdete zoznam vašich najlepších zákazníkov zoradených podľa výšky obratu v danom roku a počet faktúr, ktoré tento obrat vytvorili. Toto všetko pre každú menu (domácu i cudzie) samostatne.

Systém umožňuje aj tlač faktúr do zahraničia, v rôznych jazykoch, menách a samozrejme zohľadňuje dohodnuté obchodné podmienky vášho zákazníka.Moduly systému Offeris

Obchodný softvér Offeris slúži na zfektívnenie vášho pracovného času.

Firmy, osoby Firmy, osoby
evidencia zákazníkov, hromadný e-mail, tlač štítkov
Produkty Produkty
cenotvorba, precenenie, typy, príslušenstvo
Katalóg Katalóg
tvorba katalógov, export do PDF, web
Sklad Sklad
príjemky, výdajky, dodacie listy, stav na sklade
Cenové ponuky Cenové ponuky
rýchla tvorba cenových ponúk
Objednávky Objednávky
prijaté aj vydané objednávky, aj z cenovej ponuky
Faktúry Faktúry
zálohové aj ostré faktúry, sledovanie úhrad
Obchodné prípady Obchodné prípady
zložka, ktorá obsahuje všetko ku danému obchodu
Štatistiky Štatistiky
štatistiky ziskovosti, najlepší zákazníci
Úlohy Úlohy
telefonát, stretnutie, prehľad o úlohách