Modul Cenové ponuky

Cenové ponuky

Cenové ponuky sú základom celého informačného systému Offeris. Vytvoriť cenovú ponuku je naozaj rýchle, iba si vyberiete firmu a/alebo osobu, ktorej ponuku tvoríte a pridáte produkty.

Každý produkt má vyčíslenú svoju predajnú cenu pred zľavou, po zľave, množstvo, mernú jednotku, popis, obrázok a taktiež nákupnú cenu (interne pre účely prehľadu o ziskovosti danej cenovej ponuky). Vďaka informácii o výške marže na daný produkt, či celú cenovú ponuku sa môžete rozhodovať o výške možnej zľavy pre vášho zákazníka. Informácie o nákupných cenách sú prístupné iba tým používateľom, ktorým to vy dovolíte.

Je prirodzené, že vaše cenové ponuky nebudú tvorené jednou položkou, preto máte k dispozícii rozdelenie cenovej ponuky do sekcii, pričom každá sekcia môže mať svoj vlastný medzisúčet pre ľahšiu orientáciu zákazníka.

Systém pozná aj kombinované zľavy a prirážky. Typickou prirážkou je doprava alebo montáž, ktorá môže byť daná určitým percentom z ceny technológie.

Stalo sa vám už, že ste vytvorili cenovú ponuku pre zákazníka a ten sa pre ňu rozhodol až za rok? Lenže vám sa medzičasom zmenili ceny. Jednoducho si z pôvodnej cenovej ponuky vytvoríte novú kópiou a dáte zaktualizovať ceny.

Dôležitou súčasťou modulu cenových ponúk je aj tlač ponuky a jej prípadné odoslanie zákazníkovi e-mailom. Môžete si vybrať dizajn cenovej ponuky zo zoznamu štandardných tlačových zostáv, alebo vám vieme pripraviť tlačovú zostavu aj na mieru napríklad tak, aby zodpovedala vašej firemnej identite (Corporate Identity). Taktiež môžete mať rôzne dizajny tlačových zostáv určené aj pre typy zákazníkov – hotelu vytlačíte cenovú ponuku s hotelovým motívom, pre priemysel si vytvoríte vzor zostavy s priemyselným motívom, pre domácnosti si môžete vytvoriť hravý motív a podobne.

Po vytvorení cenovej ponuky vás systém po pár dňoch vyzve, aby ste zadali informáciu, ako sa zákazník rozhodol. Pokiaľ zavoláte zákazníkovi a ten vám povie, že sa máte ozvať o týždeň, poznačíte to do Offerisu a o týždeň vás Offeris opäť vyzve, aby ste zadali, ako ponuka dopadla. Naozaj platí, že nie vždy vyhrá najlacnejší, ale ten, kto sa o zákazníka skutočne zaujíma.Moduly systému Offeris

Obchodný softvér Offeris slúži na zfektívnenie vášho pracovného času.

Firmy, osoby Firmy, osoby
evidencia zákazníkov, hromadný e-mail, tlač štítkov
Produkty Produkty
cenotvorba, precenenie, typy, príslušenstvo
Katalóg Katalóg
tvorba katalógov, export do PDF, web
Sklad Sklad
príjemky, výdajky, dodacie listy, stav na sklade
Cenové ponuky Cenové ponuky
rýchla tvorba cenových ponúk
Objednávky Objednávky
prijaté aj vydané objednávky, aj z cenovej ponuky
Faktúry Faktúry
zálohové aj ostré faktúry, sledovanie úhrad
Obchodné prípady Obchodné prípady
zložka, ktorá obsahuje všetko ku danému obchodu
Štatistiky Štatistiky
štatistiky ziskovosti, najlepší zákazníci
Úlohy Úlohy
telefonát, stretnutie, prehľad o úlohách