Obchodný software

cenové ponuky sú začiatkom...
Offeris je informačný systém určený pre obchodné spoločnosti a obchodné oddelenia výrobných spoločností. Celý systém je vytvorený tak, aby obchodník nemusel tráviť čas pri počítači v kancelárii, ale mal všetky údaje o zákazníkovi a celú svoju agendu k dispozícii všade so sebou.
Cenové
ponuky
Cenová ponuka, objednávka, či faktúra, ktorú odovzdávate zákazníkovi je vašou prezentáciou. Kladieme dôraz na profesionálne výstupy.
Komunikácia
so zákazníkmi
Vždy viete o všetkých kontaktoch so zákazníkom. Minulých i plánovaných. Obchodník je na dovolenke? Zastúpi ho kolega.
Efektívna
práca
Firemné kontakty na jednom mieste, ľahká správa ponúkaných produktov, či cenová ponuka na pár klikov. V kancelárii aj na cestách.

Ukážka tlačových zostáv

Cenová ponuka s cenami v stĺpci
Okienková obálka
Dodací list
Objednávka vydaná